บจธ. ร่วม วสช. เกษตรประมงธรรมชาติ ฉะเชิงเทรา ทำแผนพัฒนาชุมชน

      วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายให้ นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ทักษะด้านแนวคิดและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาอาชีพประมง  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมาย รวมถึงการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มร่วมกันให้เข้มแข็ง  ณ วิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ตำบลบางผึ้ง (เขาดิน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
      วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติแห่งนี้ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 51.2 ตารางวา สมาชิก 10 ครัวเรือน เป็นหนึ่งใน 12 พื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จัดซื้อและจัดสรรที่ดินแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้สร้างศูนย์เรียนรู้ และสร้างท่าเรือขนาดเล็กเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางน้ำในอนาคต
#บจธ #ธนาคารที่ดิน #วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ