บจธ. ลงพื่นที่ชี้แจงขั้นตอนสนับสนุนที่ดินทำกินเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ สตูล

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 9 เมษายน2565 เพื่อชี้แจงขั้นตอนกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่ดินทำกินตามภารกิจ ของ บจธ. หลังจากวิสาหกิจชุมชน 6 แห่ง สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จังหวัดสตูล และเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ บจธ. ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือการจัดสรรที่ดิน ที่ทางกลุ่มได้ยื่นเรื่องไว้เมื่อปี 2563 และมีการปรับปรังข้อมูลสมาชิกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อตอบข้อซักถามและข้อสงสัยให้กับสมาชิกจำนวน 86 ครัวเรือนได้รับรู้อย่างทั่วถึงตรงกัน