บจธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุมชนน้ำแดง พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง สบกด.

บจธ. จัดเวทีภาคใต้รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ ร่าง พรบ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นำทีมกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ สหกรณ์ การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อยอ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่จำนวน 23 ครัวเรือนพื้นที่ 69 ไร่และร่วมหาแนวทางประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุน น้ำบาดาล และไฟฟ้า ในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านขอให้มุ่งมั่นในการทำเกษตร โดย บจธ. จะอยู่เคียงข้างร่วมพัฒนาให้พี่น้องเกษกรต่อไป โดยปัจจุบัน พี่น้องเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยกลุ่มฯเช่าซื้อในราคาไร่ละ 65,000 บาทต่อปี เป็นเวลาทั้งหมด 15 ปี ซึ่งนับเป็นความสำเร็จทางนโยบายของชุมชนในการจัดการบริหารที่ดินในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม หลังจากที่สมาชิกชุมชนสันติพัฒนาได้ผลักดันในประเด็นนี้มาแล้วกว่า 5 ปี และถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญามานับหลายคดีจากการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน หนึ่งในชาวบ้านที่ เคยถูกดำเนินคดีในพื้นที่กล่าวว่า “รู้สึกดีใจอย่างแรงที่ บจธ. เข้ามาช่วยเหลือ ถ้าไม่มี บจธ. ก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไร ตอนนี้กลุ่มของเราได้รับการยอมรับจากชุมชนแถวนี้แล้ว มีผลผลิต รายได้เป็นของตนเอง ขอบคุณ บจธ. จริงๆ”