บจธ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอสมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการในพื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จ. สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของสมาชิกที่ขอให้มีการสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตในแปลงที่ดินของสมาชิก เช่น ทุเรียน ขมิ้น ข่าแดง ผักหวาน ฯลฯ ที่ บจธ. จะบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ในการอบรมพัฒนาด้านการเกษตร ต่อไป