บจธ. ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์” เชียงราย

คุณกุลพัชร  ภูมิใจอวด  รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. นำโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ประธานกรรมการบริหาร บจธ. ลงพื้นที่เป้าหมายพบกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ บจธ. ให้ความช่วยเหลือ สมาชิกเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ไม่มีที่ดินทำการเกษตรเป็นของ ตนเองภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในแปลงที่ดินพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย