บจธ. ลงพื้นที่วางแนวทางแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะในพื้นที่ วสช.โยนกนคร

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมาย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายทวุฒิ เหมือนแก้ว  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ. เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ำกัดเซาะในพื้นที่ วสช.ฯ โยนกนคร   พร้อมวางแนวทางแก้ไขร่วมกับสมาชิก โดยในเบื้องต้นได้หารือร่วมกันว่าจะปลูกไผ่และไม้ยูคาตลอดแนวตลิ่ง พร้อมประสานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งงบประมานดำเนินการจัดทำฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่ และมอบหมายให้สมาชิกทุกคน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปรับแต่งคูน้ำและท่อน้ำทุกจุดเพื่อให้สามารถจัดการระบบน้ำในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ 416 ไร่เศษ สมาชิก 104 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บจธ. เมื่อปลายปี 2563 ปัจจุบันสมาชิกอยู่ระหว่างเช่าทำประโยชน์ คาดว่าจะสามารถทำสัญญาเช่าซื้อภายในปี 2567