บจธ. ลงพื้นที่สตูล รับเรื่องขอความช่วยเหลือที่ดินทำกินจากกลุ่มเกษตรกร ที่ยื่นหนังสือถึง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 เข้าพบเกษตรกร และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรและผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสตูล และตัวแทนเกษตรกร จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อชี้แจงภารกิจ กระบวนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน ตามโครงต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ บจธ. พร้อมทั้งเข้าพบและยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้แก่ ดร. เสกสกล อัตถาวงศ์ ผช.รมต. ประจำสำนักนายกฯ เพื่อเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้กับ บจธ.
โดยเกษตรกรได้ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนผลักดันการดำเนินงานของ บจธ. ให้ได้รับงบประมาณ เพื่อนำมาดำเนินการจัดซื้อและจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ผู้เดือดร้อนด้านที่ดิน ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือมายัง บจธ.