บจธ. ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเกษตรกรและการทำประโยชน์ในพื้นที่ วสช.ไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต่อยอดแผนการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ ภายใน2ปี

บจธ. ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลเกษตรกรและการทำประโยชน์ในพื้นที่ วสช.ไร่นาสวน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน เพื่อสำรวจฐานข้อมูลเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของพี่น้องเกษตรกร หลังจากได้รับการสนับสนุนที่ดินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)ในรูปแบบสัญญาเช่า ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์กว่า 90% พี่น้องสมาชิกเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวออกจำหน่ายทั้งภายในและนอกชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือนสมาชิกในชุมชนมีความสุขมากขึ้น โดยเทียบจาก 3 ปีก่อนที่จากเดิมเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้นับผลดระทบจากโครงการของรัฐ เช่นการทวงคืนผืนป่า การก่อสร้างรถไฟรางคู่ และการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นต้น จากที่บางคนต้องกลายเป็นผู้เร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง แต่ปัจจุบันครอบครัวของเกษตรกรเหล่านี้มีที่อยู่ที่มั่นคง มีอาชีพทั้งรับจ้างภายนอกและขายพืชผักสวนครัวของตนเองภายในแปลง ลูกหลานได้กลับมาเรียนหนังสือ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย บจธ. ยังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไปอีกจนสามารถทำให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอื่นในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้ โดยได้วางแผนมุ่งเป้า 2 ปีให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปประธรรมชัดเจน