บจธ. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีร่วมประชุมหาแนวทางความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ เฟส 2 ชุมชนน้ำแดงพัฒนา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ เฟส 2 ของสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา รวมทั้งประสานงานเพื่อขอไฟฟ้าเข้ามาในในพื้นที่ให้กับสมาชิกชุมชนน้แดงพัฒนา