บจธ. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จำนวน 12 หน่วยงาน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จำนวน 12 หน่วยงาน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พื้นที่จำนวน 77-1-95.8 ไร่ สมาชิกจำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี