บจธ. ลงพื้นที่ พบ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรตะขบ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน บจธ. ลงพื้นที่พบกลุ่มสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด โดยมีนายโชควริศวร์ ภู่ภัทรไพศาล ประธานกรรมการฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัน.สบร.22 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสำรวจแปลงเกษตรกรรม ที่ บ.หนองปรือ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา