บจธ. ลงพื้นที่ พบ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรตะขบ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายพงศ์พจน์ เอนกวานิช ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และผู้ปฏิบัติงาน บจธ. ลงพื้นที่พบกลุ่มสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด โดยมีนายโชควริศวร์ ภู่ภัทรไพศาล ประธานกรรมการฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัน.สบร.22 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสำรวจแปลงเกษตรกรรม ที่ บ.หนองปรือ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Comments are closed.