บจธ. ลงสำรวจพื้นที่พบกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า

คุณศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี นางสาววิมล ฝั่งทะเล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า พร้อมสมาชิก เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร รวมทั้งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี