บจธ. ศึกษาดูงานด้านการบริหารสินเชื่อและการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดร่วมกับ พอช.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. สายปฏิบัติงาน พร้อมผู้อำนวยการกองและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ความรู้ด้านการบริหารสินเชื่อและการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัด” โดย คุณธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นประธาน ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ