บจธ. ศึกษาดูงาน “ส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือขาก บจธ. ณ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ร.ผอ.บจธ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.บจธ. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการศึกษาดูงานในหัวข้อ "ส่งเสริมด้านการตลาดแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ." โดยมีนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอส์กรุ๊ป จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารตลาดศรีเมืองให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบริษัทแอ็กโกรคอมเมอส์กรุ๊ป จำกัด ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี