บจธ. หนุน วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางการทำการตลาด

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือกับสมาชิกฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างมุลค่าเพิ่มและทิศทางการส่งเสริมการผลิตและการตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกินเนื้อที่ 77 ไร่เศษแก่สมาชิก 30 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายสัญญาเช่า และเตรียมความพร้อมในการเช่าซื้อต่อไป