บจธ. หารือ สสน. ร่วมกันจัดการน้ำ ดินและชุมชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางสาวดารินันทร์ นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเยี่ยมชมและหารือกับ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ( สสน.) เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำ ดิน และการบริหารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)