บจธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป้นธรรม ครั้งที่ 1/2563

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป้นธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม