บจธ. เชิญเจ้าของที่ดินร่วมเสวนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการตัวกลางที่ดิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) ขอเชิญชวนเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินและยังไม่ได้ทำประโยชน์หรือประสบปัญหาที่ดินถูกบุกรุก ร่วมแลกเปึแระสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ที่ดินกับ บจธ. ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการถอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของ บจธ. และรูปแบบการให้บริการของ บจธ. ที่ท่านสามารถนำที่ดินเข้าร่วมเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

Link สำหรับลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLl0CccvOD90xqJBn_1K_ELw64Oldw_-L2Az9jnCwVbuz7Q/viewform

Link สำหรับเอกสารประกอบงานเสวนา( กำหนดการ)
https://drive.google.com/file/d/1RS7AWW90Ecb5sa_OoMot3DiMT5Q5Pn-y/view?usp=sharing

ติดตาม Facebook live ทางเพจ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน – องค์การมหาชน –

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 094-550-9151 , 080-905-0884 หรือทาง email kantarat.t@labai.or.th