บจธ. เดินหน้าช่วยเหลือลูกจ้างโรงงาน ปิดกิจการ เลิกจ้าง รวมกว่า 500 คน

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้ นายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยกองบริหารจัดการที่ดิน 2 และเจ้าหน้าที่ บจธ. มาชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเดิมบางเกษตรพอเพียงพัฒนา กว่า 250 คนที่มาร่วมรับฟัง ณ วัดใหม่หนองนา ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแก่สมาชิก จาก 5 จังหวัดที่ไม่มีที่ดินทำกิน สูญเสียสิทธิในที่ดิน และที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ต้องตกงาน และขาดรายได้ รวมทั้งสถานประกอบการ โรงงานต่างๆ ปิดกิจการเลิกจ้าง รวมกว่า 500 คน และยื่นขอความช่วยเหลือมาที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกที่ดินที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรแนวใหม่ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน