บจธ. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ วสช. รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นายเนรมิต แก้วรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายคณิต มีพริ้ง กำนันตำบลปากฉลุย นายธวัชชัย รัตนจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตร จ. สุราษฎร์ธานี และนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประชุมร่วมกับ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีวัดประดู่ หลังสำรวจพื้นที่จริง 117 ไร่เศษ ที่ บจธ. จัดซื้อและให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ 23 ครอบครัวได้เช่าทำประโยชน์ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่ให้กับชาวบ้านที่ต้องใช้สัญจร และจะร่วมกันประสานงานเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมทั้งแผนการสร้างแหล่งน้ำให้ทุกแปลงได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยล่าสุดมีการปรับพื้นที่เตรียมทำแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ส่วนปาล์มอายุ 3-4 ปีที่ยังเก็บผลผลิตได้ ก็นำไปจำหน่ายเป็นทุนส่วนรวมในการปรับปรุงพื้นที่

นายสุนทร ไทรจำเนียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ กล่าวว่าต้องขอบคุณ สถาบันบริหารจัดการธนนาคารที่ดิน ที่ได้จัดซื้อที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินได้เช่าทำประโยชน์ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีรายได้มากพอจะหาซื้อที่ดิน บางคนก็ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองด้วยซ้ำไป

“ถ้าให้เราเก็บเงินซื้อที่ดิน มันเป็นไปไม่ได้เลย เราแค่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปวันๆ ต้องขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ บจธ. ทุกคน ที่ให้เรามีในวันนี้ “

หลังจากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โดยนายเนรมิต แก้วรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี ยืนยันจะให้การสนับสนุนและประสานงานอำนวยความสะดวก พร้อมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงเส้นทางเข้าพื่นที่ 117 ไร่เศษ สมาชิก 23 ครัวเรือน รวมทั้งพัฒนา ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการขยายเขตไฟฟ้า เข้าในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าว สถาบันบริหารจัดการธนนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดซื้อที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินได้เช่าทำประโยชน์

ทั้งนี้นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 บจธ. และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายสุนทร ไทรจำเนียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธวัชชัย รัตนจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ทำเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปลูกไม้ยืนต้นและไม่เศรษฐกิจในพื้นที่