บจธ. เตรียมความพร้อมสมาชิก วสช.ฯ ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี จากผู้เช่าสู่เช่าซื้อ หลังทุกแปลงใช้ประโยชน์ต่อเนื่องชัดเจน

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต. ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขการเช่าซื้อ เก็บข้อมูลความสามารถในการเช่าซื้อของสมาชิก ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ที่ บจธ. ต้องช่วยประสานหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกร่วมกับสมาชิก และบันทึกถาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดกล้อง เพื่อจัดทำผังแปลงและกำหนดสีให้ชัดเจนว่ามีแปลงใดในเนื้อที่ 77 ไร่เศษ ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ โดยมีนายวิเชียรยุต จันทร์เขียว ที่ปรึกษาวิสากิจ พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ บุญอำไพ ประธานกลุ่มวิสาหกิจและกรรมการ พาดูพื้นที่ซึ่งสมาชิก 26 ครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งปลูกพืชผักอายุสั้น เช่น แตงกวา มะเขือ พริก หอม ผักชี บวบ ถั่วพู รวมทั้งไม้ผลเช่นมะละกอ ทุเรียน กล้วย เงาะ ลำไย และไม้เศรษฐกิจเช่นโกโก้ ฝาง มะนาว มะพร้าว เป็นต้น และโดยนายวิเชียรยุต และนายสรศักดิ์ ได้อธิบายแผนการผลิต การตลาด ที่ทางวิสาหกิจ เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตปลอดภัยจากพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้ทำสัญญาเช่ากับ บจธ. และเตรียมพร้อมทำสัญญาเช่าซื้อต่อไปในอีก 1 -2 ปีข้างหน้า