บจธ. เปิดตัวโมเดลตลาดกลางที่ดิน

ตรงประเด็น ตอน ตลาดกลางที่ดิน”

#ตรงประเด็น 26 ก.ย. 61เปิด #ตลาดกลางที่ดิน เชื่อมเอกชนเจ้าของที่ดินและเกษตรกรไร้ที่ทำกิน หวังแก้ปัญหาที่ดินกระจุกตัว – ความเหลื่อมล้ำมีความพยายามสานต่อ “ธนาคารที่ดิน” ให้เป็นหนึ่งในกลไกช่วยแก้ปัญหากระจายการถือครองที่ดิน ผ่าน “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ.” ที่จะทำหน้าที่เป็น “คนกลาง” ระหว่างผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน หรือ เกษตรกร กับ เอกชนเจ้าของที่ดินรายใหญ่หรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ผ่าน "ตลาดกลางที่ดิน"————————#ธนาคารที่ดิน#เกษตรกร#จับตาสถานการณ์#ThaiPBS

โพสต์โดย บ่ายโมง ตรงประเด็น เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018