บจธ. เป็นตัวกลางลงนามสัญญาเช่าที่ดิน 15 ไร่ ที่ อ. ประทาย

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ตรวจแนวเขตที่ดินพื้นที่ต.วังไม้แดง อ.ประทายจ.นครราชสีมา เนื้อที่ 15 ไร่ และลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับเกษตรกรจำนวน 1 ราย  หลังจากเจ้าของที่ดินและเกษตรกรได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ ตลาดกลางที่ดิน โครงการที่ดินปันสุข ของ บจธ.
        โครงการตัวกลางที่ดิน (ที่ดินปันสุข) คือโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรและผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตร โดยเจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ที่ดินลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. และ บจธ. จะเป็นตัวกลางในการจับคู่ทั้งสองฝ่ายในการทำสัญญาเช่าราคาถูกและประสานท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพต่างๆ ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้ https://clm.labai.or.th/