บจธ. เร่งขับเคลื่อนโมเดล “ตลาดกลางที่ดิน” เป็นตัวกลางทำสัญญาใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างเอกชนกับเกษตรกร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นประธานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาเช่าที่ดินระหว่างเอกชนเจ้าของที่ดิน และประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือที่ดินทำกิน จำนวน 2 แปลง ผ่านระบบตลาดกลางที่ดิน บจธ. ได้แก่ ที่ดินในแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และที่ดินในพื้นที่ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการที่ดินปันสุข ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ