บจธ. เร่งช่วยเหลือ พี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดยนายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงาน ของ บจธ. ที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า จังหวัดเพชรบุรี กว่า 120 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ motoway บางปะอิน - นครราชสีมา ไม่มีที่ดินทำกิน จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า เพื่อปลูกพืชสมุนไพร และผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเลี้ยงแพะ เพาะฟาร์มเห็ด โดยรวบรวมผลผลิตส่งขายให้เครือข่ายสมมาชิก ที่ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ในที่ดินกว่า 165ไร่ โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ยื่นประสงค์ขอความช่วยเหลือมายัง บจธ. เพื่อจัดซื้อพื้นที่ดังกล่าว ให้แก่กลุ่มสมาชิกได้มีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยคาดว่า บจธ. จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นี้แน่นอน