บจธ. เร่งส่งเสริมความรู้ชาวบ้าน ยึดหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง คาดเห็นผลใน 3 เดือน

วันที่ 12 ก.ย. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รอง ผอ.ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.บจธ นายเอก วรรณะประทีป รอง ผอ.บจธ ได้ลงพื้นที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย ร่วมในพิธีปิดการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน ในหลักสูตร “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 12 กันยายน 2563ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ วิสาหกิจชุมชนโยนกนครเชียงแสน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย จำนวน 150 คน

โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำผลผลิตในพื้นที่แต่ละแปลงที่ บจธ. จัดสรรคนละ1ไร่ มาแปรรูป แบ่งปัน แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทั้ง3 วิสาหกิจฯ ร่วมมีกิน มีใช้ พออยู่ พอกิน พอร่มเย็น แบ่งปันทำบุญ ทำทาน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ที่ บจธ.จัดเป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่สมาชิกในโครงการฯ ได้มีความสุขในที่ดินของตนเอง พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจฐานรากทางสังคมที่มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ต่อมาพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้ลงตรวจดูความก้าวหน้าการดำเนินการในพื้นที่ที่จัดให้ชาวบ้านที่ดอยฮาง ซึ่งมีการขุดสระนำ้แบบธนาคารนำ้ใต้ดินทั้งแบบเปิด แบบปิด การทำคลองไส้ไก่ การปรับพื้นดิน การปลูกพืชตามความเหมาะสม หลังจากนั้นได้ร่วมกินข้าวกับชาวบ้านที่ทำจากผลิตผลในพื้นที่ตนเอง

นายปรีชา ฤทธิ์สกุล สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก (กำนันกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมกสิกรรมธรรมชาติดอยอินทรีย์ฯ รุ่น3) กล่าวว่า การอบรม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอด6วัน ที่บจธ. จัดขึ้น เราได้ทั้งความสุข ประทับใจ และได้ความรู้มาก ขอขอบคุณ บจธ. และรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯมากๆที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมา เพราะเดิมผมเป็นคนอยู่แต่ในสังคมคนเมือง ไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำกสิกรรมธรรมชาติ พอมาอบรมรู้สึกดีใจ ได้ประสบการณ์ เพราะลงมือทำจริงทุกอย่าง โดยเฉพาะคลองไส้ไก่เป็นทฤษฎีที่ดีมากๆ ที่ทำให้เราได้รู้วิธีเก็บกักน้ำให้ได้ใช้ตลอดปี รวมถึงการปรับยกรูปแปลงที่ดินเพื่อให้เป็นสัดส่วนในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เราตั้งใจว่าจะนำไปพัฒนาในพื้นที่ตัวเองให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป