บจธ. แถลงความคืบหน้า เน้นย้ำ หัวใจของ พ.ร.บ. คือประชาชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายหลังการจัดทำรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านองค์กรและภารกิจที่สำคัญ ของ บจธ. ภายใต้หน่วยงานใหม่ที่มีความคล่องตัว และครอบคลุมถึงการช่วยเหลือด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยด้วย

นายกุลพัชร กล่าวว่าที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ และเกษตรกร ประชาชนคนยากจน คนเล็กคนน้อยไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้และมีจำนวนมากที่สูญเสียสิทธิในที่ดิน และเช่าที่ดิน ไม่มีความมั่นคงในชีวิตหน่วยงานใหม่นี้จะดำเนินการเป็นกลไกการปฏิบัติ ด้านที่ดินทำกินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน

“ ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ บจธ. คาดว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา หัวใจของ บจธ. คือมีประชาชนเป็นตัวตั้ง มีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดินเอกชน และยังรวมถึงที่ดินของรัฐที่อนุญาตให้เราดำเนินการ พี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ สนับสนุน บจธ. อยากให้หน่วยงานเกิดขึ้นโดยเร็ว ปัจจุบันเราก็ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่ ”
นายกุลพัชรกล่าว