บจธ. ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. อีเมล์ saraban@labai.or.th
2. เว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน https://www.labai.or.th/ ผ่าน Web chat ออนไลน์
3.เพจ เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน - องค์การมหาชน - https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/
ซึ่งรวมถึงช่องทาง Messenger หรือฝากข้อความในกล่องข้อความ Inbox และแอพพลิเคชั่นไลน์ @lands
4. ติดต่องานสารบรรณกลาง โทรฯ 02 278 1648 ต่อ 313
5. สมัครงาน โทรฯ 02 278 1648 ต่อ 421
6. งานบริหารจัดการที่ดิน โทรฯ 02 278 1648 ต่อ 501 , 511
7. งานสินเชื่อ โทรฯ 02 278 1648 ต่อ 602 , 610
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

1