บจธ. MOU ม.แม่ฟ้าหลวง หนุนปลูกสมุนไพรครบวงจร

          วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นายเอก วรรณ ประทีป รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บจธ. และมหาวิทยาลัย ณ ห้อง    ดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีสาระสำคัญคือการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. ได้ปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะสนับสนุนต้นพันธุ์ขมิ้นชันที่มีคุณภาพ ให้แก่เกษตรกร ควบคุมคุณภาพให้ และยังรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเพื่อการนำมาวิจัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ สกัดเป็นยาสมุนไพรไทยที่ได้คุณภาพ จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ “เจ้าคุณวัน”   โดยจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ น้ำมันหอมระเหยนวดเพื่อสุขภาพ ครีมนวด ลูกประคบ แคปซูลยาภายใน เป็นต้น โดยจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการของ บจธ. ได้อย่างต่อเนื่อง