บอร์ด บจธ. ขอเสนองบกลางปี 2566 พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการตามภารกิจขอ

วันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายงการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการตามภารกิจของ บจธ.