บอร์ด บจธ. ขอโฟกัสพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน และมีมติให้ เสนอของบฯกลางปี 2566 พร้อมเห็นชอบแผนฯ งบประมาณปี 2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจของ บจธ. รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ความคืบหน้าการตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่