บอร์ด บจธ. ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมสรรหากรรมการบอร์ดชุดใหม่

วันนี้ ( 24 เมษายน 2567 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณา ประกอบด้วย

1. การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
2. การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ บจธ. ครั้งที่ 2/2567
3. ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567