บอร์ด บจธ. ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติการปี 2566 เร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ บจธ. และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565