บอร์ด บจธ. เน้นภารกิจเข้มข้น เชิงรุก แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น

 

วันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมร่วม Video conference Zoom

โดยที่ประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านต่างๆ พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีมาตรฐานการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ ERP Enterprise Resource Planning นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่ประชุมให้ บจธ. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีการวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ที่อนุกรรมการชุดดังกล่าวนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ต่ออนุกรรมการกฎหมาย บจธ. เร็วๆ นี้ หลังจากสิ้นสุดการขอใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

“ ขอให้ บจธ. ทำงานเชิงรุก เช่นเราควรจะไปประสานกับภาคเอกชน ที่มีที่ดิน ไม่ได้ทำประโยชน์มาบริหารจัดการ ส่วนที่ดินของรัฐก็มีหลายหน่วยงาน ที่ บจธ. น่าจะพูดคุย ชี้แจงภารกิจ เช่นที่กรมทางหลวงที่เวนคืนมา หรือที่สาธารณะของกระทรวงมหาดไทย” พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกด้วย