บอร์ด บจธ. เลือกสถานที่ตั้งสำนักงานธนาคารที่ดินแห่งใหม่ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณาแนวทางการย้ายที่ตั้งสำนักงานของ บจธ. แห่งใหม่ เพื่อรองรับการทำงานตามภารกิจและสามารถรองรับความช่วยเหลือของเกษตรกรที่มาติดต่อได้สะดวกมากขึ้น  และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ บจธ. แต่ละคณะ