บิ๊กป้อม สั่งการ บจธ. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมใหญ่ในพื้นที่ อ.พิมาย

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. สั่งการให้ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ บจธ. สนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมา บจธ.ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยปลายปี 2562 ได้จัดกิจกรรม มอบสิทธิมอบสุขในที่ดินทำดิน และ ต่อมาปลายปี 2563 ได้จัดกิจกรรม มอบสิทธิในที่ดินทำกิน ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. ที่จ.เชียงราย และช่วงวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 นี้ จะมีกิจกรรม “ บจธ. มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากข่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. เดินทางไปเป็นประธาน
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอให้ผู้แทนวิสาหกิจฯ เข้าพบและให้ข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. แห่งเดียวใน จ. นครราชสีมา
ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯเตรียมการในพื้นที่ เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ สำรวจความพร้อมของเส้นทางเข้าพื้นที่ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณบางส่วน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไป