บิ๊กป้อม เร่ง บจธ. ลงพื้นที่ภาคอีสานช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนสิงหาคม


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. พร้อมด้วยนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ และนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19
ภายหลังได้รับฟังภารกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หัวหน้าส่วนราชการได้รับฟังนโยบายจาก รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จากทำเนียบรัฐบาลและเข้าใจภารกิจ บจธ. เบื้องต้นแล้ว
“ บจธ. ไม่ได้ดูแลเฉพาะเกษตรกร แต่ดูแลผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และดูเรื่องการบริหารจัดการ ดูแลเรื่องการตลาดด้วย ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ บจธ. ดูแลทั้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทางจังหวัดเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และจะสั่งการไปยังส่วนราชการต่างๆ ต่อไป” นายธัญญวัฒน์ กล่าว


วันเดียวกัน ประธานกรรมการ บจธ. และคณะผู้บริหาร บจธ. พร้อมด้วยนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน บจธ. ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
“เรืองที่ บจธ. ดำเนินการ เป็นนโยบายรัฐบาล ที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราจะรวบรวมปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินโดยมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งข้อมูลปัญหาเรื่องการจำนอง จำนำที่ดิน แม้ว่าเราจะเคลียร์ปัญหาบางส่วนแล้ว แต่พอมี บจธ. เข้ามาก็เป็นอีกบริบทหนึ่ง และจากนี้เป็นต้นไป เราจะใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีข้อมูลเดิมมาดูกันใหม่ทั้งหมดเพื่ออัพเดทกับข้อมูลของ บจธ. จุดแตกหักคือพื้นที่ระดับอำเภอ ซึ่งเป็นกลไกของจังหวัดในการบริหารงานแบบบูรณาการ ต้องนำมากลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จังหวัดถึงจะส่งต่อให้ บจธ. ดำเนินการต่อไป” นายชัยธวัช กล่าว
สำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมขอจังหวัดและส่วนภูมิภาค หรือยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ www.labai.or.th หรือโทร. 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.