บิ๊กอวบนำทีม บจธ. จังหวัดตาก และภาคีที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมพื้นที่ วสช.ศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด

วันที่ 7 กันยายน 2565 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. เดินทางลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในการจัดงาน “ บจธ. มอบสิทธิมอบสุขในที่ดิน “ ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) ร่วมกับจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2565