บิ๊กอวบเป็นห่วงพื้นที่จันทบุรี หลังรับแจ้งช้างป่าเข้าทำลายผลผลิตแปลงสมาชิก วสช. ฯ ทับไทร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และคณะผู้ติดตาม ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. หลังจากได้รับรายงานเรื่องช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิตบางส่วนของแปลงที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการจัดซื้อ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวนเนื้อที่ 77-1-95.8 ไร่ โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จำนวน 26 ครัวเรือน เป็นผู้เช่าและใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงมีความห่วงใยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฯ เป็นอย่างมาก และลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญญาช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิตเสียหายภายในแปลงที่ดินบางส่วนจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นรูปแบบดำเนินการพัฒนาที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ ได้มีการคัดกรองผู้เข้าพื้นที่ทุกคนอย่างเข้มงวด ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด -19 และตามประกาศของศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) หรือ ศบค.