บิ๊กอวบ ปลื้ม เด็กประถมบ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง เพชรบุรี รู้จัก บจธ.

บจธ. กำหนดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ก่อนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจแก้วกล้าที่ บจธ.จัดที่ดินทำกิน ให้สมาชิก 28 ครัวเรือน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจาก บจธ. ประมาณ 47 ไร่
โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุุณ บจธ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดี และทุนอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมประมาณ 50,000 บาท
ทั้งนี้นักเรียนได้ระบุชื่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้อย่างถูกต้องจนทำให้คณะผู้บริหารปลาบปลื้มใจ
จากนั้นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไปรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่ เกือบทุกแปลงแล้ว พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบจธ. ขุุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ รวมทั้งปลูกต้นไม้มีค่า และหายาก เช่นมะริด พะยุง กาหลง และมะขามป้อม
สำหรับ วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า บ้านทุ่งโปง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นกลุ่มผ่านความยากลำบากมาไม่น้อย จากเกษตรกรที่เคยเช่าที่นาปลูกข้าวในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และที่นาที่เช่าทำด้วยกันหลายครอบครัว ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครราชสีมา
วิมล ฝั่งทะเล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตัดสินใจพาสมาชิกหนีความเดือดร้อนมาปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ เพชรบุรีเพื่อส่งออกญี่ปุ่นเพราะมั่นใจว่ากล้วยหอมทองมีตลาดแน่นอน แต่ก็ต้องเผชิญปัญหาซ้ำหนักเข้าไปอีกเมื่อลงแรงกันไปแล้ว หลายเดือนไม่ได้ค่าแรง วิมล พาสมาชิกหาเช่าที่ดินทำกินและเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์จนกระทั่งได้ที่ดิน 5 ไร่ ด้วยการช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมเดอะบาสเก็ต ทุกคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกพืชสมุนไพร และผักปลอดสารพิษตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ ทำฟาร์มเห็ด และรวบรวมผลผลิตส่งขายให้เครือข่ายสมาชิกที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลผลิตเกษตรปลอดภัย แต่ด้วยคนในกลุ่มสมาชิกมีจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เช่าที่ดินทำเกษตร จึงทำให้ปัญหาเรื่องที่ดิน ทำกินไม่เพียงพอยังคงเป็นปัญหาสำคัญ