บิ๊กอวบ พร้อมผู้บริหาร บจธ. บูรณาการร่วมส่วนราชการจังหวัดนครพนม พร้อมรับหนังสือจากชาวบ้านหลายอำเภอยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน

การประชุมขี้แจงภารกิจและวัตถุประงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือบจธ. รวมทั้งปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 ประชุมร่วมกับ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ. นครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งประธานกรรมการบจธ. และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงมารับหนังสือคำร้องขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน จากชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดนครพนมที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อให้บจธ. พิจารณาความช่วนเหลือต่อไป