ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายใต้กิจกรรม “บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน”