ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hard Disk) ทดแทนเพิ่มเติม จำนวน 1 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง