ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง