ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เชียงราย และ สตูล ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน