ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง