ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของ บจธ. ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยวิธีเฉาะเจาะจง