ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง