ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง