ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง